Design a site like this with WordPress.com
Get started

Wat kun jij doen tegen huurverhoging?

Vandaag zijn er posters geplakt en wat flyers uitgedeeld in Moerwijk-Oost. De wijk bevindt zich nu in een transformatie. Veel oude woningen worden gesloopt om nieuwbouw te bouwen. De transformatie wordt beschreven in de Gebiedsverkenning Moerwijk-Oost van de gemeente Den Haag. Deze schetst een beeld dat veel dieper is dan alleen het “opknappen van de wijk”. Tegelijkertijd zijn veel van de sociale huurwoningen in de wijk van Vestia. Deze woningen zijn slecht onderhouden en de bewoners ondervinden een forse huurverhoging (zowel dit jaar tijdens de Covid-19 pandemie als in de komende twee jaar).

Hieronder de tekst van de flyer:

Behoud sociale huur!

Het debacle rond de corporatie Vestia is inmiddels bij iedereen wel bekend: hun achterstallig onderhoud aan woningen, het wegpesten van huurders en de financiële problemen. Door speculatie, grootheidswaan en persoonlijke verrijking in de top is Vestia in hevige problemen geraakt. Al jaren proberen diverse politici en economen de corporatie van totale ondergang te redden. Vestia legt al deze problemen neer bij de bewoners. Als oplossing verhoogt Vestia namelijk de huur voor sociale huurwoningen, met het voornemen om deze in 2021 en 2022 meer dan normaal te verhogen. En bij problemen als vocht en schimmel vermeent Vestia dat dit komt omdat huurders hun woning niet goed ventileren.

Vestia is nu bezig met een grote verkoop en sloop van woningen. Achter het Heeswijkplein in Den Haag sloopt Vestia honderden sociale huurwoningen om er koopwoningen en vrije sector huurwoningen neer te zetten. Deze zogeheten “Parel Moerwijk” wordt niet gebouwd voor de bewoners van Moerwijk zelf maar om “hogeropgeleiden en mensen met een hoger inkomensniveau” aan te trekken naar de wijk, blijkt uit de gebiedsverkenning van de Gemeente Den Haag. De herontwikkeling van Moerwijk-Oost heeft als doel om “de concentratie van kansarme bewoners in portiekflats terug te dringen”. Sociale problemen zoals armoede worden dus niet opgelost door ze in de kern aan te pakken maar simpelweg verplaatst.

Vestia is geen organisatie die sociale en betaalbare woningen beheert en bouwt, maar een winstmakend bedrijf. Dat bedrijf teert nu op overheidsgeld omdat ze het zelf verkloot hebben met rampzalige gevolgen voor bewoners en woningzoekenden. Laten we dan ook actie ondernemen tegen de verkoop van sociale huurwoningen, het verdrijven van mensen uit de stad en het behandelen van woningen alsof het winstobjecten zijn. Wonen is een basisbehoefte dat iedereen toebehoort. Laten we dat opeisen!

Weiger huurverhoging!

Weiger de huurverhoging! Een paar praktische tips:

Samen sta je sterk! Praat met mensen en organiseer jezelf. Dit kan met je directe buren bijvoorbeeld of als portiek. Misschien willen meerdere portieken ook meedoen met de weigering van de huurverhoging, of zelfs de hele straat of buurt. Door als groep collectief de huurverhoging te weigeren sta je sterker.

Kondig de weigering van de huurverhoging duidelijk aan! Kondig zowel bij de verhuurder, mensen in de buurt en de pers duidelijk aan dat het om een protest gaat. Dat de weigering van de huurverhoging als bedoeling heeft om deze helemaal te schrappen.

Neem contact op met steungroepen! Zorg dat je een solidariteitsnetwerk opbouwt. Misschien zijn er mensen die niet mee doen aan de actie, maar wel sympathie hebben en je willen steunen. Ook zijn er groepen die op politiek vlak steun bieden zoals de Bond Precaire Woonvormen of mail naar woonopstanddenhaag(at)riseup.net. Zij bieden op zowel politiek als juridisch vlak steun.

Weiger de nieuwe en verhoogde huur over te maken! In plaats van de verhoogde huur over te maken maak je simpelweg de oude nog over.

Actie tijdens de actiedagen van 31/07 & 01/08

Hang een wit laken uit je raam om te laten zien dat je de huurverhoging weigert of solidair bent met mensen die dat doen!

Meer info over de weigering van de huurverhoging: https://bondprecairewoonvormen.nl/2020/06/bpw-solidair-met-actiegroep-wij-weigeren-de-huurverhoging/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: