Design a site like this with WordPress.com
Get started

COVID19 Info

Veiligheidsmaatregelen zijn belangrijk om de verspreiding van sars-covid19 tijdens de actiedagen (maar niet alleen!) te stoppen. In solidariteit met iedereen.


We willen zo verstandig mogelijk ermee omgaan.

Neem alsjeblieft je eigen mond-neus-bedekking mee!

-> Het is verstandiger om er twee of drie mee te nemen. Als je in je mondneuskapje niest of hoest, vervang het geleijk met een nieuwe en was/desinfecteer je handen. Vermijd ook je gezicht aan te raken en vervang je mondneuskapje als het te nat is!

—> Mond-neuskapjes worden aangeraden bij acties: als je er eentje draagt, bescherm je jezelf en anderen!


Maar let op: De autoriteiten noemen het een mondkapje, maar het is enkel effectief als het over mond EN neus gedragen wordt.

Beperkingen, ook ziektes, zijn vaak onzichtbaar. Als je een mondneuskapje draagt, dan zijn en voelen zoch anderen zich veiliger. Het zelfde gelt voor afstand (ook in niet-covid19 tijden).


Neem actie op een solidaire manier met diegenen die dat niet kunnen of zich niet veilig voelen. Mensen van zo genoemde ‘risiko groepen’ worden structureel gediscrimineerd door laksheid met gezondheidsvoorschriften, zogenaamde “nuchterheid” en complotdenkers.

Mond-neus-kapjes zijn ideaal, je beschermt jezelf en anderen. Zowel aangaande gezondheid als anonimiteit. We raden het dragen van handschoenen ook aan.

Bij het Infopunt

Neem aub je eigen mondneuskapje mee!
Deze zijn ook beschikbaar bij het infopunt, maar zijn bedoeld om een tekort aan te vullen.


Mensen daar zullen handschoenen dragen en je informatie geven.

Tijdens de Actiedagen

Zwarte mondneuskapjes en handschoenen zijn good om onbekend te blijven. We raden aan nog een tweede in een andere kleur voor na de actie(s) mee te nemen.

Hou altijd meer dan 1.5m afstand waar mogelijk tijdens acties en bijeenkomsten.

Houd minimaal 10x zo veel afstand van agenten!

Slaapplekken

We gaan er voor zorgen dat de slaapplekken zoveel mogelijk “covid-19 proof zijn”.

We raden aan een geopend raam en goede ventilatie te hebben, als het mogeljk is.

Zorg voor jezelf en elkaar!

Als je niet wilt mailen voor slaapplekken maar eentje nodig hebt, doen we ons best om er spontaan eentje te organiseren! Kom hiervoor naar het infopunt.

Advertisement
%d bloggers like this: