Design a site like this with WordPress.com
Get started

Autonome Actie Verslag – Bezetting Vestia! + VIDEO

Behoud sociale huur! Weiger huurverhoging!

Actie Verslag

Voor video, zie beneden!
Vanochtend om 11.30 heeft een groep activisten het hoofdkantoor van Vestia voor een korte periode bezet. Hierbij zijn mensen op het dak geklommen voor de ingang van het hoofdkantoor. Zij hebben daar tenten opgezet, een banner opgehangen en een speech gehouden. Voorbijgangers reageerden met enthousiasme op de actie. Voorbijrijdende autos toeterden toe, en juichden de activisten aan. De activisten die niet op het dak stonden riepen leuzen en maakten lawaai, ook waren er banners. Om het gebouw werd er een rood/wit afzetlint opgehangen om symbolisch het kantoorpand af te sluiten. De actie is vreedzaam verlopen en binnen een uur afgelopen.

Achtergrond informatie

Het debacle rond de corporatie Vestia is inmiddels bij iedereen wel bekend. Door speculatie, grootheidswaan en persoonlijke verrijking in de top is Vestia in hevige financiële problemen geraakt. Al jaren proberen diverse politici en economen de corporatie van totale ondergang te redden.

Het bedrijf staat inmiddels bekend voor hun achterstallig onderhoud aan woningen, het wegpesten van huurders en vooral voor fraude. Vestia legt al deze problemen neer bij de bewoners. Als het gaat over vocht en schimmel vermeent Vestia dat dit komt omdat huurders hun woning niet goed ventileren. Als oplossing voor de financiële problemen verhoogt Vestia de huur voor sociale huurwoningen, met het voornemen om deze in 2021 en 2022 meer dan normaal te verhogen. Zo zijn huurders de dupe van een risicovol kapitalistisch spelletje dat de top van Vestia heeft gespeeld. Nu dat spelletje fout is afgelopen mag de huurder betalen.

Terwijl Vestia omlaag trapt naar mensen die het al niet breed hebben, zien de rijken hun kans om zich nog meer welvaart toe te eigenen. Vestia is bezig met een grote verkoop en sloop van woningen zoals in de Rotterdamse Tweebosbuurt. Daar worden honderden sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor vrije sector yuppenappartementen. In Den Haag is de situatie niet anders. Achter het Heeswijkplein sloopt Vestia ook honderden sociale huurwoningen om er koopwoningen neer te zetten en vrije sector huurwoningen. Deze wijktransformatie gebeurt onder het mom van “out with the poor, in with the rich”, een idee waar de gebiedsverkenning van de gemeente geen doekjes om windt.

Dat Vestia profiteurs zijn is duidelijk. Zo bouwt de Wijkontwikkelingsmaatschappij Zuid-West (WOM), een samenwerking tussen Vestia en de gemeente Den Haag koopwoningen en vrije sector appartementen achter het Heeswijkplein. Deze zogeheten “Parel Moerwijk” wordt niet gebouwd voor de bewoners van Moerwijk zelf maar om “hogeropgeleiden en mensen met een hoger inkomensniveau” aan te trekken naar de wijk, blijkt uit de gebiedsverkenning van de Gemeente Den Haag. Vestia levert, zo blijkt uit de opzet van de WOM, het vastgoed en de gemeente het geld voor de bouw. In feite geeft de gemeente Vestia nu geld om koopwoningen te bouwen waarna de corporatie zelf het grootste deel van de winst houdt na de verkoop.

In tegenstelling tot wat de Gemeente Den Haag en meerdere politieke partijen vermenen wordt armoede en verwaarlozing in Moerwijk niet bestreden. De gemeente stelt zelf in haar zogenaamde gebiedsverkennen dat de herontwikkeling van Moerwijk-Oost als doel heeft om “de concentratie van kansarme bewoners in portiekflats terug te dringen” is. Daarbij voegt de Gemeente eraan toe dat de wens is om bewoners een kwalitatief betere leef- en woonomgeving te geven, maar in de praktijk wordt de nieubouw vooral gebouwd om mensen naar de wijk toe te trekken. Sociale problemen worden dus niet in de kern aangepakt maar simpelweg verplaatst.De gemeente hoopt dat door de aantrekking van nieuwe zogenaamd betere bewoners de wijk er beter uitkomt, in ieder geval in de statistieken waarmee ze dan kan pronken.

Vestia is geen organisatie die sociale en betaalbare woningen beheert en bouwt, maar een winstmakend bedrijf. Dat bedrijf teert nu op overheidsgeld omdat ze het zelf verkloot hebben met rampzalige gevolgen voor bewoners en woningzoekenden. Laten we dan ook actie ondernemen tegen de verkoop van sociale huurwoningen, het verdrijven van mensen uit de stad en het behandelen van woningen alsof het winstobjecten zijn. Wonen is een basisbehoefte dat iedereen toebehoort. Laten we dat opeisen!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: