Design a site like this with WordPress.com
Get started

Huur is te duur! – Bannerdrop

Gisteren hebben we een groot spandoek opgehangen aan de Torenstraat in het centrum van Den Haag. De actie is zowel bedoeld als statement tegen te hoge huren voor woningen als voor mobilisatie voor de actiedagen van 31/07 & 01/08.

Yesterday we hung a big banner at the Torenstraat in the centre of The Hague. The action is meant as a statement against high rental prices for housing and as a mobilisation for the actiondays on 31/07 & 01/08.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=SoCzORx2N34

[ENGLISH BELOW]

Vrije sector huurwoningen in Den Haag zijn twee keer zo duur als ze zouden moeten zijn* (vergeleken met de woonpuntenregeling), terwijl het aanbod van sociale huurwoningen alleen maar krimpt. Huiseigenaren en vastgoedbedrijven liften mee op gentrificatie, woningnood en het tekort aan (betaalbare) woningen. Dit is niet alleen in Den Haag een probleem, maar wereldwijd. De huur is veel te fucking duur! De rijken trachten zich de stad toe te eigenen en iedereen die minder te besteden heeft eruit te verbannen.

Het is de hoogste tijd om terug te vechten!

Kom naar de woonactiedagen in Den Haag op 31/07 & 01/08. Spreek met je vrienden af, wees in de stad, wees creatief en neem actie!

Huur is te duur – Let’s lynch the landlord!

*https://www.ad.nl/den-haag/huur-in-haagse-vrije-sector-vaak-bijna-twee-keer-te-hoog~aabe656b/

[ENGLISH]

Rental houses in The Hague are twice as expensive as they should be (compared to the point based rental system), meanwhile the amount of social housing keeps diminishing. Landlords and real-estate companies are riding the wave of gentrification, homelesness and housing scarcity. This not an isolated problem, but a worldwide trend. The rent is too fucking high! The rich are trying to claim the city and bannish those with less wealth to its outskirts.

Time to fight back!

Come to the housing action days in The Hague on 31/07 & 01/08. Talk with your friends, be in the city, be creative and take action!

The rent is too high – Let’s lynch the landlord!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: